Ta en lektion

Den bästa vägen för utveckling

Vi hjälper dig!

Vid en utrustningslektion tar vi hjälp av en launch monitor analyserar vi dina slag och tittar bland annat på svinghastighet, svingspår och bollträff. Utifrån den informationen kan vi göra justeringar av dina befintliga klubbor eller få svar på vilken klubba du behöver komplettera ditt set med.

Vid en tekniklektion utgår vi från dina mål med golfen och vad du behöver träna på för att blir bättre. Vi har möjlighet att videofilma din sving och återkopplar med analys och tips, som hjälper dig vid egenträning.

Se våra lektionspaket nedtill eller kontakta oss om du vill veta mer!

Filter: