ProQuality - Kavlinge Golfshop

Medlemmar i ProQuality

UNIK KUNSKAP OCH GENUINT ENGAGEMANG.

ProQuality – en kvalitetsupplevelse.  

Ända sedan ProQuality grundades 1989 har vår affärsidé varit att kunskap och en kvalitetsupplevelse inte ska offras för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser på ledande golfprodukter till våra kunder. Detta står vi fast vid än idag. Genuint engagemang och unik kunskap får du på köpet och vi ser alltid till att rekommendera det som vi anser är bäst för varje enskild golfspelares behov.

Våra kunders förtroende är vår viktigaste tillgång och utan detta skulle vi inte vara där vi är idag vilket vi givetvis är både tacksamma och stolta över.

Vi fokuserar alltid på rätt anpassad träning och utrustning. Att träna rätt och spela med utrustning som passar varje enskild individ handlar om att alltid noga kunna analysera våra kunders behov och utifrån detta ge kloka råd och guidning. Vår fasta övertygelse är att fler skulle ha roligare ute på golfbanan och framför allt spela bättre golf om rätt anpassad utrustning fanns i bagen i kombination med lite fler träningstimmar tillsammans med någon av klubbens PGA Professionals.

En av vår verksamhets grundpelare och kvalitetsgaranti är att alla medlemmar i Pro Quality är gediget välutbildade PGA Professionals. Inom Pro Quality träffas vi regelbundet flera gånger per år och utbyter erfarenheter, vi träffar våra leverantörer med samma frekvens och vidareutbildar oss hela tiden för att ligga i framkant vad gäller vårt noga utvalda sortiment av produkter.

Pro Quality – vi är vad vi heter.